Sökning: "VMI"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet VMI.

 1. 1. Digital Transformation: Smart Supply Chains with Vendor Managed Inventory (VMI) - A Case Study for a medium sized Swedish healthcare company in VMI implementation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Xiaoxi Hu; [2021-07-08]
  Nyckelord :VMI; Supply Chain; VMI Implementation; VMI risk; Risk Management;

  Sammanfattning : Background &Purpose:Supply chain management (SCM) has become a hot topic in the currentglobal competitive markets that drives many companies to explore,especially in inventory management. Vendor Managed Inventory (VMI) asan SCM method enables all participants in the supply chain to achieve rapiddevelopment and obtained huge benefits. LÄS MER

 2. 2. Resilient Supply Chains : A Framework to Position Vendor Managed Inventory Digital Solutions and Enhance Resilience of Supply Chains After Disruptions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL MEYER; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Digital Supply Chains; Supply Chain Resilience; Vendor Managed Inventory; Supply Chain Collaboration; Industry 4.0;

  Sammanfattning : We live in an era where markets are more dynamic and the product life cycle is shorter, an era where concepts such as smart manufacturing and mass customization form part of daily life in industries and where consumption rates of products and services are rising. All these result in more dynamic, global, complex and fragile supply chains. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialförsörjningsprocessen av förbrukningsmaterial inom sjukvården - En fallstudie på vårdavdelning 351, Östra sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Amanda Jordestedt; [2019-08-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patientflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag större än någonsin och de behandlar allt fler och sjukare patienter. De står inför stora utmaningar att nyttja de befintliga resurserna på ett mer effektivt sätt för att möta det ökade patientflödet och skapa värde för patienterna. LÄS MER

 4. 4. Effektiviserad orderhantering av förrådsinköp : En fallstudie på BillerudKorsnäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Abdelrahman Audi; Nathalie Jordá; [2018]
  Nyckelord :Automation; Standardized approaches; EDI; VMI; ABC-classification; Kraljic Matrix; Automatisering; standardiserade arbetssätt; EDI; VMI; ABC-klassificering; Kraljic matris;

  Sammanfattning : Successful organizations are constantly working to improve and enhance their operations. There are multiple approaches that can create efficiency, however there are difficulties in identifying factors that are important to the company. LÄS MER

 5. 5. Applicering av ett LEAN förhållningssätt vid en ökad volym vid materialhantering En fallstudie på ABB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa-Stina Häggqvist; [2018]
  Nyckelord :Inventory; Volume increase; Warehouse; Material handling; Layout; Non-valueadded activities;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to present what a big increase of volume at the material handling process would mean for a company, and how different processes within the handling process would be affected. This study will show, non-value-added processes that can exist within the material handling are also visualized, and how to make a potential effectivization. LÄS MER