Sökning: "VR teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden VR teknik.

 1. 1. Virtual Reality och AugmentedReality som verktyg inomkompetensutveckling för företag : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kajsa Berggren; Isabelle von Schreeb; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka det värde som kommer med användandet av den virtuella verkligheten, VR, och den förstärka verkligheten, AR, i samband med kompetensutveckling hos tillverkande företag. Med hjälp av teoretiska studier, kvalitativa intervjuer och faktiskt användande har det tillförda värdet kunnat uppskattas kvalitativt. LÄS MER

 2. 2. Virtuell driftsättning av robotar med VR-teknik

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Simon Qvintmark Marcotti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer att studera hur en virtuell driftsättning skulle skapas till Gävle högskolans Kuka robotar, var två stuider utförs. Den första studien skapar olika simuleringar med industriprocesser genom att använda Offline programmerings (OLP) programmen KukaSim 4.0 och Visual Components Premium 4.4. LÄS MER

 3. 3. Eye Diagnostics in Virtual Reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Markus Rahne; Robin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Eye tracking; Virtual Reality; Nystagmus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eye tracking technology has been a great addition to medicine, psychology and behavioural science. Its contribution to diagnosis and the understanding of specific eye diseases should not be understated. However, eye tracking technology is often complex, expensive, immobile and usually requires users that can keep still for longer periods of time. LÄS MER

 4. 4. Bara ny teknik eller faktiskt annorlunda? : En kvalitativ studie av VR-användares behov och tillfredställelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Mohamed Hassan; [2022]
  Nyckelord :Virtual Reality; uses and gratifications; medium theory; VR-headset; VR; Metaverse.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present the different needs that can arise before VR use,and gratifications obtained by consumption. This includes finding out what media content users consume in VR, their motivations for why they consume the selectedcontent, how the choice of VR before other medium affects situations or interaction, and they feel after a session in virtual reality. LÄS MER

 5. 5. Samhörighet med naturen i Virtual Reality : utforskande av upplevelser i VR utifrån ett miljö- och beteendevetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Bente Resberg; [2022]
  Nyckelord :miljöfrågor; miljöpsykologi; Virtual Reality; immersion; multimediainlärning;

  Sammanfattning : Mänsklig aktivitet driver på förändringar som påverkar livet på jorden negativt genom ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Vår relation till naturen påverkar hur vi värderar naturen och ser oss själva som en del av den. Detta påverkar i sin tur hur vi förhåller oss till miljöproblem och hur vi beter oss. LÄS MER