Sökning: "VR"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet VR.

 1. 1. Närvarokänsla i virtuella miljöer : En studie av utmaningar vid mätning av närvarokänsla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Malin Lennartsson; Emelie Ring; [2019]
  Nyckelord :VR; virtual reality; presence; sense of presence; VR; virtuella miljöer; närvarokänsla; närvaro;

  Sammanfattning : This paper investigates problems connected to measuring presence in virtual environments through analyzing an investigation about what importance the level of detail has for the sense of presence. This is done by performing an experiment, testing participants’ sense of presence in two versions of one scenario where one has a high level of details and one has a low level of details. LÄS MER

 2. 2. Malmö by 360° – en studie om 360° video inom äldreomsorgen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristin Johansson; Hedda Johansson; [2019]
  Nyckelord :360° video; Virtual Reality; VR-sickness; motion sickness; immersion; närvaro; prototyp; välfärdsteknik; äldreomsorg; geriatrik; livskvalitet; igenkänningsfaktor; Alzheimer;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker i vilken grad 360° video betraktad i en HMD kan ha för livskvalitetshöjande effekt på boende inom äldreomsorgen i Malmö. Ensamhet och depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland personer över 65 år idag. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar VR spelupplevelsen i lugna spel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Rodriguez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna artikel presenterar skillnaderna inom spelupplevelse för spel som kan spelas i både VR (Virtual Reality, eng. för virtuell verklighet) och på en datorskärm samt hur dessa kan leda till cybersickness (åksjuka). LÄS MER

 4. 4. Interactive motorsports broadcasting in a virtual reality environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Virtual reality; Interactive TV; Immersion; User interface; Design recommendations;

  Sammanfattning : Interactive TV in motorsport, specifically Formula 1, is an established service that has been developed over the last 20 years. Market research reveals trends in broadcasting pointing towards, in the future, sports, in general, will be consumed via VR. LÄS MER

 5. 5. How Speech Recognition can be Implemented in a VR Helicopter Door-Gunner Simulator : A Qualitative Study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Speech-Recognition; Simulator; VR; Training; Learning; Helicopter;

  Sammanfattning : This study investigates the possibilities for implementation of speech recognition software in order to ease the usage of a Virtual Reality Simulator. The Pitch Door-Gunner simulator is described followed by a general discussion about simulator and simulator environments. LÄS MER