Sökning: "VRIO-analys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet VRIO-analys.

 1. 1. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

 2. 2. Developing a Business Model for a Podcast Streaming Service : Case Study Analysis of Online Streaming Businesses and Identification of Success Factors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Simon Schmitz; [2015]
  Nyckelord :podcast industry; online streaming; business model canvas; VRIO analysis; success factors; podcast; podcastindustri; online-streaming; business model canvas; VRIO-analys; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : This study examines characteristics of successful online streaming businesses and proposes with the new gained insights a scalable business model solution for a podcast streaming service. As podcasts have just recently regained popularity after ten years of existence, there is an open opportunity to capitalize on the growing market of listeners. LÄS MER