Sökning: "VRIO"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet VRIO.

 1. 1. Stockholm Valley; the new Silicon Valley? : - A qualitative research study of organizational resources and capabilities obtained through the Stockholm cluster to create international competitiveness for tech startups.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elsa Corell; Kristina Pkhikleshvili; [2019]
  Nyckelord :Tech Startups; Industrial Clusters; Sustained Competitive Advantage; International Competitiveness; Resource-based view; Organizational Resources and Capabilities; The Network theory; The VRIO framework.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to identify the tech startups main organizational resources and capabilities received from the Stockholm cluster. Correspondently, how those encourage to sustained competitive advantage internationally. LÄS MER

 2. 2. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 3. 3. Internationalization strategy choice for micromultinationals: a development framework

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Ginés Sánchez; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Business Internationalization; Foreign Market Entry Modes; Micro-Multinationals; ResourceBased View; VRIO tool; Blockchain; Business Internationalization; Utländska marknadsposter; Mikromultinationella; ResourceBased View; VRIO verktyg;

  Sammanfattning : Micro-multinational is a relatively new term and there are still very few studies about how micromultinationals choose their foreign entry market modes when internationalizing. This thesis attempts to add new knowledge filling the gap between the internal resources of a company and the foreign entry market mode selected for its internationalization process. LÄS MER

 4. 4. Detaljhandeln och CSR : Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Gustav Johansson; Matilda Schyberg; [2018]
  Nyckelord :CSR; resource based view; retail; sustainability; competitive advantage; resource; VRIO-framework.; CSR; den resursbaserade vyn; detaljhandeln; hållbarhet; konkurrensfördel; resurs; VRIO-ramverket.;

  Sammanfattning : Det har blivit till en global insikt att jordens framtid, i mångt och mycket, vilar i människans händer. Ett fortsatt överutnyttjande av resurser i samspel med de avsevärda växthusgaserna som släpps ut är därmed förödande för samhället. LÄS MER

 5. 5. Methodology evaluation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lindskog Anette; [2018]
  Nyckelord :SWOT analysis; RBV; resource based view; evaluation criterias; strengths; weaknesses; use; VRIO;

  Sammanfattning : In this paper, I investigate the use of SWOT analysis and the resource based view as tools to elaborate a business plan and in academic research by assessing the two methods’ strengths and weaknesses.   I found that SWOT analysis is useful to structure and prioritise information in a short and concise way. LÄS MER