Sökning: "VSM"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet VSM.

 1. 1. Utveckling av en modell för processmätning samt en generell modell för förbättringsprojekt : En empirisk undersökning av Offensiv kvalitetsutvecklings relevans vid utveckling av modell för processmätning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josef Marklund; [2022]
  Nyckelord :iqvsm; lean; offensiv kvalitetsutveckling; pdsa; processledning; processmätning; projektledning; vsm;

  Sammanfattning : According to EU small and medium sized enterprises is the backbone of the European economy. These entrepreneurial companies driven by entrepreneurship are in a constant move of development and growth. To be able to manage and encourage the state of growth the company need to developed or apply an already existing, management system. LÄS MER

 2. 2. Frequency Stability of Power Electronic Based Power System with 100% Renewable Energy.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abdullah Albalali; [2022]
  Nyckelord :energy storage; frequency control; synchronous generators; distributed power generation; virtual synchronous machine VSM ; PSCAD.; energilagringssystem; frekvenskontroll; synkrona generatorer; distribuerad kraftproduktion; virtuell synkron maskin; PSCAD.;

  Sammanfattning : The modern power system is aiming to progress away from conventional synchronous machine  based power generation towards converter dominated system that leads to extensively high penetration of renewable energy such as wind and PV. This transition of modern power system toward converter based renewable energy comes with new challenges as the conventional synchronous generation is being replaced by converter based power system (CBPS). LÄS MER

 3. 3. Utveckling av Value Stream Mapping : En kvalitativ studie av en lagerverksamhets varuflöde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Casper Axelsson; Viktor Eriksén; [2022]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Lean; Lean Warehousing; VSM; Picking; VSM; Logistik; leveranskedja; Lagerverksamheter; VFA; Värdeflödesanalys; Orderplock;

  Sammanfattning : Företag har länge strävat efter att maximera kundnytta och bygga konkurrenskraft. Ett populärt sätt att göra det på är att använda sig av effektivitetsförbättrande filosofier. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys med en kompletterande informationsflödesanalys : En fallstudie inom Tillverkning-Mot-Order

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Poulsen; Felix Myrberg; [2022]
  Nyckelord :Tillverkning-Mot-Order; Lean; värdeflödesanalys; VSM; informationsflödesanalys;

  Sammanfattning : Med ständiga förändringar i produktefterfrågan och mix samt ökande antal nya produkter på global nivå växer behovet av att tillverka produkter som är anpassade till varje kunds egna behov. Företag som tillämpar tillverkningstypen Tillverkning-Mot-Order (TMO) har därför stigit i antal samtidigt som tillverkningsprocesserna blir mindre repetitiva och produktionssystemen allt mer komplexare. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av en ny layout på ett enskilt sliprum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johanna Börjesson; Mohammed Al-Kaabi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet genomfördes på AB Furhoffs Rostfria som grundades år 1899. Företaget är lokaliserat i Skövde och har 150 anställda. AB Furhoffs Rostfria tillverkar produkter i rostfritt stål, både för egentillverkning och för legotillverkning. Produktionen består av tre produktflöden: lego, VVS, och RFI. LÄS MER