Sökning: "VTOL UAV"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden VTOL UAV.

  1. 11. VTOL UAV - A Concept Study

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingMaskinkonstruktion; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingMaskinkonstruktion

    Författare :Daniel Moëll; Joachim Nordin; [2008]
    Nyckelord :Master Thesis; VTOL; UAV; Helicopter; CybAero; Conceptual Design;

    Sammanfattning : This thesis deals with the development of a Conceptual Design Tool for unmanned helicopters, so called VTOL UAVs. The goal of the Design Tool is:• Quick results• Good accuracy• Easy to useThe two first points of the goal are actually more or less dependent on each other. LÄS MER