Sökning: "VVS"

Visar resultat 11 - 15 av 66 uppsatser innehållade ordet VVS.

 1. 11. Utvärdering av VVS-system i en befintlig byggnad : Energieffektiviseringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i en enfamiljsvilla i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dennis Cicek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. BDT-SYSTEM FÖR SPOLNING AV WC : En studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kristoffer Johannesson; Rasmus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Varje dag spolar vi ner ungefär 30 liter vatten i toaletten. Att det är rent dricksvatten som används i detta syfte är inte en hållbar lösning med hänsyn till den globala uppvärmningen och problemen den för med sig. I Sverige har vi redan sett tecken på vattenbrist och utvecklingen ser inte ut att gå mot det positiva. LÄS MER

 3. 13. Dagvattenhantering på underbyggda gårdar inom kvartersmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alma Borg Berggren; [2018]
  Nyckelord :stormwater; yard; underground garage; densification; stormwater sewer operator; developer; parking; dagvatten; underbyggda gårdar; förtätning; underjordiska garage; VA-huvudman; byggherre; parkering;

  Sammanfattning : I takt med expandering och förtätning av städer byggs gröna ytor bort medan andelen hårdgjorda ytor ökar. Regn och smältvatten kan inte infiltrera genom de hårdgjorda ytorna vilket innebär att det istället avrinner som dagvatten. LÄS MER

 4. 14. Säker Vatten och införandet av branschregler inom VVS : Hur vattenskadestatistiken och bygg- och försäkringsbranschen förändrats sedan införandet av regelverket

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Tomas Nordin; Joakim Lindholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Energiuppföljning på två flerbostadshus i centrala Skellefteå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Burman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One third of Sweden's energy use is used by residential and commercial buildings, of which nearly 60 % go to heating. Opportunities are great for using energy more efficiently and there is a great potential to save energy by improving the construction of the building. LÄS MER