Sökning: "VVS"

Visar resultat 16 - 20 av 66 uppsatser innehållade ordet VVS.

 1. 16. Energikartläggning av lokaler och system tillhörande Oscar Hanson VVS : Kartläggning av energifördelningen i kontorslokalerna.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Filip Andersson; Tobias Kaspersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. LEAN I BYGGBRANSCHEN : -En studie om hur svenska företag inombyggbranschen arbetar med och resonerar kring Lean.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Jacob Öman; [2018]
  Nyckelord :Lean; Lean construction och Productivity.;

  Sammanfattning : År 2017 befinner sig Sverige i en bostadsbrist och de kommande sju åren finns det ett behov av 600 000 nya bostäder. Samtidigt så är produktiviteten i byggbranschen låg jämfört med andra tillverkande branscher och kostnaderna för att producera en bostad i Sverige är högst i hela EU. LÄS MER

 3. 18. Utveckling av hygienisk golvränna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emelie Udén; Sara Westerberg; [2017]
  Nyckelord :hygienic; floor; drain; gutter; stainless; steel; design; food; industry; gully; hygienisk; golvränna; rostfritt; stål; design; livsmedelsindustri; golvbrunn;

  Sammanfattning : AB Furhoffs Rostfria grundades i Skövde 1899 för att tillverka kannor och kittlar i koppar. Idag tillverkar de produkter i rostfritt stål för bland annat VVS-system, storkök och diskbänkar för hemmamiljö. Tillverkningen sker i Skövde med en maskinpark som är anpassad för produktion i rostfritt stål. LÄS MER

 4. 19. Klimatsmarta inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

  Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER

 5. 20. Infiltrationens inverkan på värmeeffektbehovet för en kontorsbyggnad

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Johan Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to investigate, in collaboration with the HVAC-engineering company Incoord, how air infiltration affected the heating demand for a building when selected environmental and structural parameters were changed and how the results varied between three different calculation methods. The building was a fictive office building located in Stockholm. LÄS MER