Sökning: "VVS"

Visar resultat 21 - 25 av 67 uppsatser innehållade ordet VVS.

 1. 21. Utredning av köldbärarsystem med avseende på effektivitet och kapacitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kylmaskin; återströmning; VVS; köldbärarsystem; industriellt kylsystem;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin utgör en stor andel av energianvändningen i den svenska industriella sektorn. Den energiintensiva industrin innebär en stor möjlighet till besparingar genom energieffektiviserande åtgärder. LÄS MER

 2. 22. Energibalans och inomhusklimat i ett parkeringshus under jord med behovsstyrd ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Pohjanen; [2017]
  Nyckelord :Energy; balance; indoor; climate; parking; garage; underground; demand-controlled; ventilation; cad; ida ice; Revit; Energibalans; inomhusklimat; parkeringshus; behovsstyrd; ventilation; Revit; cad; ida ice; energi; enrgiteknik; garage;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort hos VVS-konsulterna Skellefteå AB. Det behandlar projektering av ett parkeringshus med hänsyn till värme och ventilation och en jämförelse av ventilationssystem på ett parkeringshus som är planerad att stå klar 2019. LÄS MER

 3. 23. Kvinnors lärmiljöer på yrkesinriktade mansdominerande gymnasieprogram

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jörgen Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka vad kvinnliga elever säger vara särskilda utmaningar i kvinnors lärmiljöer på de yrkesinriktade mansdominerade programmen, speciellt inom byggsektorn där byggprogram, VVS-program och el-program är tillhörande. Dessa program är av gammal tradition mansdominerande och verkar inte ha förändrats mycket under de senaste tio åren där exempelvis VVS-programmet på nationell nivå bara har 2. LÄS MER

 4. 24. Uppfattningar av IT-stöd på arbetsplatsen Hur skiljer sig uppfattningar mellan grupper med olika IT-vana

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Astrid Svärd; Fredrik Hansson; [2016-10-14]
  Nyckelord :Technology frames of reference; Referensramar; Byggindustrin; IT-vana;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden is far behind other industries when it comes to IT-usage. A big portion of worker have low to no experience in using IT in their work. This might cause a problem when the construction industry finally decides to invest in IT. LÄS MER

 5. 25. Energieffektivisering av Lokverkstaden i Gamla Motala Verkstad : Uppvärmnings- och Ventilationssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Prosper Niyonkuru; Marc Mugisho; [2016]
  Nyckelord :Energy efficiency; ventilation; heating; air handling units; simulations program; indoor climate; heat exchanger; Energieffektivisering; ventilationssystem; uppvärmningssystem; luftbehandlingsaggregat; simuleringsprogram; inneklimat; värmeväxlare;

  Sammanfattning : Nästan alla forskningar om klimatförändringar påpekar att de accelererande klimatförändringarna vi ser till stor del orsakas av mänskliga verksamheter. Om vi inte reducerar energianvändningen kommer våra utsläpp av växthusgaser öka kraftigt och det kan leda till en katastrof i framtiden. LÄS MER