Sökning: "Välfärdsteknik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Välfärdsteknik.

 1. 1. Är digitalisering lösningen? : En kvalitativ studie om digitalisering av insatsen boendestöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Nodelijk; Arjan Shastavari; [2019]
  Nyckelord :Social work; digitization; social services; residential support; disability; Socialt arbete; digitalisering; socialtjänsten; boendestöd; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Digitalisering är i dagsläget ett aktuellt ämne i samhället och inom socialt arbete. Boendestöd är en insats som erbjuds av socialtjänsten till bland annat människor med funktionsnedsättning. Boendestödet innefattar ett praktiskt och socialt stöd, där målet är att klienten ska kunna leva ett självständigt liv. LÄS MER

 2. 2. Behov relaterade till välfärdsteknik i svensk hemtjänst i ordinärt boende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lisa Widerberg; [2019]
  Nyckelord :Välfärdsteknik; äldreomsorg; hemtjänst; demenssjukdomar; människocentrerad design; behovsanalys; artificiell intelligens; smarta hem;

  Sammanfattning : Personalresurserna inom Sveriges äldreomsorg förutspås inte växa i samma takt som Sveriges befolkning över 80 år ökar, ett problem som de flesta är enade om måste adresseras. I ljuset av påtaglig utveckling inom områden som smarta hem och artificiell intelligens samt den nationella satsningen på välfärdsteknik som ett potentiellt svar på problemen är det högst relevant att utforska vilka behov som i dagsläget inte är tillgodosedda i svensk hemtjänst. LÄS MER