Sökning: "Vårdgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Vårdgivare.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilde Njåstad; Frida Roupé; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; erfarenheter; sjuksköterska; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillhandahålls till patienter med en obotlig sjukdom eller skada. Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård är att lindra lidande, främja en god livskvalitet samt ge patienten ett värdigt slut på livet. LÄS MER

 2. 2. Att främja sömn hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linn Östlund; Tove Jäfvert Öhrman; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Sleep; Nurs; Intervention; Sleep disorders; Sömn; Demenssjukdom; Sömnstörningar; Omvårdnad; Intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen är ett av människans viktigaste basala behov och är en förutsättning för kroppens återhämtning. Hos personer med demenssjukdom råder hög förekomst av sömnstörningar, vilket kan leda till negativa konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Patientdelaktighet inom intensivvård – är det möjligt? En intervjustudie med patientfokus

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Theres Spjuth; [2018-07-10]
  Nyckelord :Delaktighet; patientdelaktighet; intensivvård; intensivvårdspatient; kvalitativ;

  Sammanfattning : Background: Patient participation is established in laws and its’ significance has gained meaning in health care, especially due to the progress of person-centered care. The concept lacks clarity but has recently been described as a relationship between healthcare provider and patient and where staff gives back part of their power to ensure that the patient should achieve participation. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevda sexuella hälsa efter bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Andersson; [2018]
  Nyckelord :breast cancer; experience; sexual health; sexuality; women; bröstcancer; kvinnor; sexualitet; sexuell hälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över en miljon kvinnor världen över drabbas årligen av bröstcancer. I Sverige beräknas det till över sju tusen fall årligen. Behandlingen i form av kirurgi, hormonell behandling och cytostatika är påfrestande för kroppen och kan förändra kvinnans kroppsuppfattning och kan påverka sexuell hälsa. LÄS MER

 5. 5. ”Varför gör de inte som jag säger?” : en litteraturöversikt om faktorer som påverkar egenvård vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Riine Javdan; Flora Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Främjande faktorer; Följsamhet; Hindrande faktorer; Hypertoni;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas 1,8 miljoner människor ha hypertoni. Obehandlad hypertoni kan leda till bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njursjukdom. Behandling för hypertoni kan innefatta både medicin och egenvård. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd för patienten i dennes egenvård. LÄS MER