Sökning: "Vaccinationsbevis"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Vaccinationsbevis.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. "Vaccinpass är ett hot mot religionsfriheten" : En studie om religionsfrihetens gränser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elias Bergenheim; [2022]
  Nyckelord :religionsfrihet;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin förlamade Sverige infördes vaccinationsbevis för större folksamlingar med syftet att motarbeta spridningen av sjukdomen och skydda utsatta grupper utan att införa striktare restriktioner. I respons till införandet gick ärkebiskopen Antje Jackelén ut i media och argumenterade för att dessa vaccinationsbevis inskränkte på religionsfriheten. LÄS MER

 3. 3. "Det är min kropp, det är mitt val": En kvalitativ studie om de ovaccinerades upplevelser av restriktionerna under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Lindén; Anna Gabrielsson Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :power; norms; injustice restrictions and coping; makt; normer; orättvisa restriktioner och coping;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin infördes en nationell vaccinationsplan i Sverige, som medförde att vissa restriktioner belades med vaccinationsbevis. Bevisen var en del i ledet för att förhindra att ovaccinerade individer samlades i större grupper och bidrog till smittspridning. LÄS MER

 4. 4. Vaccinationsintyg och Europakonventionens artikel 8:s skydd för hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Bianca-Sofie Nyqvist; [2022]
  Nyckelord :covid-19; human rights; right to health; mänskliga rättigheter; rätten till hälsa; medicinsk rätt; health law; allmän rättslära; jurisprudence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin uppstod många frågor i relation till medicinsk rätt och mänskliga rättigheter. Sverige valde en väg som hade frivillighet och rekommendationer i fokus och senare valde regeringen att införa vaccinationsbevis för att få delta på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. LÄS MER

 5. 5. Vaccinpass förenlighet med grundläggande mänskliga fri-och rättigheter - En studie av det svenska vaccinationsbeviset i förhållande till mötesfriheten och skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Toutin; [2021]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The use of vaccine passports during the covid-19-pandemic is a topic widely discussed and the question of its conformity with human rights is often lifted in the debate. Since the 1st December 2021, Sweden has regulations in place for when proof of vaccination can be required and there are drafts that would expand the use even more. LÄS MER