Sökning: "Vaccinationsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Vaccinationsprogram.

 1. 1. Faktorer som påverkar föräldrar att vaccinera sina barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Roos; Larsson Felicia; [2020]
  Nyckelord :Antivaccination culture; children; parents; vaccine hesitancy; vaccine resistance; Antivaccinationskultur; barn; föräldrar; vaccinmotstånd; vaccinationstveksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccin är sjukvårdens viktigaste, mest kostnadseffektiva åtgärd som räddar två till tre miljoner liv per år världen över. Hög vaccintäckning skyddar inte bara individerna utan minskar spridningen av sjukdomar i samhället. Trots detta finns det personer som tvekar på dess effektivitet, säkerhet och nödvändighet. LÄS MER

 2. 2. Konsten att lindra ett nålstick - En litteraturstudie med fokus på omvårdnadsinterventioner för nålrädda patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elisabeth Nilsson; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nålrädsla; Omvårdnadsinterventioner; Smärta; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård står inför flertalet problem där några av dem är bristen på compliance till vaccinationsprogram och en minskning av villiga bloddonatorer, orsaker som b.la. grundar sig i patienters rädsla gentemot nålar. LÄS MER

 3. 3. Antikroppar och antirörelser : Varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Agnes Johansson; Carolina Sannerblom Vargas; [2019]
  Nyckelord :Parents; Person-centered care; Vaccination refusal; Vaccine scepticism; Immunization programmes; Föräldrar; Personcentrerad vård; Vaccinationsvägran; Vaccinskepsis; Vaccinationsprogram;

  Sammanfattning : Background: The anti-vaccination movement has gained attention in the media over the last few years, which has revived the debate as to whether parents should vaccinate their children or not. Infections, whose incidence has previously been declining as a result of compliance to national immunization programmes, have made a resurgence and the protection of the society that comes with vaccinations is decreasing. LÄS MER

 4. 4. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av nålrädsla och nålfobi hos vuxna : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Wennmark; Karin Dahlman; [2018]
  Nyckelord :adults; fear; health services; vuxna; rädsla; hälsa- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av världens befolkning är det minst 10 % som lider av nålrädsla eller nålfobi. Nålar ingår i många vanligt förekommande medicinska procedurerna i vården. Många drabbade undviker att uppsöka vård eller genomgå vaccinationsprogram. LÄS MER