Sökning: "Vaccine administration."

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Vaccine administration..

 1. 1. A Comparative Analysis of the Coronavirus Discourse by Exploring the Themes and Dominant Conceptual Metaphors in American Newspapers in 2020 and 2022

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Layal Alkhatib; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research compares the coronavirus discourse in the American newspapers between March and May 2020, when the case fatality rate was at its highest in the United States, and between January and March 2022, when it was at its lowest, by exploring the themes and dominant conceptual metaphors used to describe the coronavirus from the discursive expressions. The research also analyzes how they are framing the coronavirus to shape discourses in society using framing theory. LÄS MER

 2. 2. Immunization supply chain of India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Mahesh Praveen Kashyap; [2021]
  Nyckelord :Immunization supply chain; COVID-19 vaccination; Routine immunization; Vaccine distribution in developing countries; Health care workers for COVID-19 vaccination; Vaccine administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The COVID 19 pandemic has subjected a lot of countries to economic and social turmoil. This has contributed to socio economic as well as psychological challenges undermining the economies of many countries. Immunization is the key in this crucial phase of pandemic that can save a lot of precious lives. LÄS MER

 3. 3. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 4. 4. Vaccin mot SARS-CoV-2 – en utvärdering av effektivitet och säkerhet av ledande vaccin : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sean Wrywood; [2021]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; Covid-19; Vaccin; BNT162b2; mRNA-1273; AZD1222; ChAdOx nCoV-19; AD26.COV2.S; Pfizer BioNTech; Moderna; AstraZeneca; Johnson Johnson;

  Sammanfattning : Introduktion: Coronavirus är RNA-virus med ett lipidhölje som är täckt utav karaktäristiska spikprotein. De mest kända coronavirusvarianterna är SARS-CoV-1 som var aktiv mellan 2002-2004, MERS-CoV som har varit aktiv sedan 2012 och SARS-CoV-2 som har varit aktiv sedan 2019–tillsvidare. LÄS MER

 5. 5. Vaccination as a part of the pharmacists’ professional role

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Martin Salem; [2021]
  Nyckelord :Vaccination; Sverige; Farmaceutisk yrkesroll;

  Sammanfattning : Background: Vaccines is currently only allowed to be administrated by nurses and doctors in Sweden. Since a few years back pharmacies have started to employ nurses hourly in order provide additional vaccination service for the customers. LÄS MER