Sökning: "Vacuumextraction"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vacuumextraction.

  1. 1. Kvinnors upplevelse av delaktighet vid en instrumentell förlossning

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Marie Sjödin; [2014]
    Nyckelord :Patient participation; Patient involvement; Instrumental vaginal delivery; Ventouse; Forceps; Vacuumextraction; Patientdelaktighet; Delaktighet; Instrumentell förlossning; Sugklocka; Tång; Vakuumextraktion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER