Sökning: "Vad är danmark känt för"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vad är danmark känt för.

 1. 1. Employment Security: A sustainable strategy for the future, or an extended leeway for exploitation of workers?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Francke; [2015]
  Nyckelord :Labour law; Flexicurity; Employment Security; employability; Swedish Labour market; Italian Labour market; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har syftat till att undersöka flexicurity och dess underkategori kallad employment security och hur dess utbredning har påverkat arbetsmarknaderna i Sverige och Italien, och genom en komparation av dessa båda kombinerat med en ordentlig utredning kring flexicuritybegreppet försökt ge en bild av huruvida den är en strategi för framtiden för EU som helhet. Båda länderna har i ett historiskt perspektiv kännetecknats av att ha tämligen stark lagstiftning till arbetstagarnas fördel, vilket passa in i konceptet kallat `job security´. LÄS MER

 2. 2. ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ida Widin; Erica Svensson; [2015]
  Nyckelord :embryoöverföring; ET-verksamhet; avelsframsteg; embryo;

  Sammanfattning : Att Sverige behöver öka sina avelsframsteg för att kunna vara med och konkurrera på avelsmarknaden internationellt är känt inom näringen. Genom ET-verksamhet kan man öka avelsframstegen både på besättningsnivå och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Vindkraftens generationsskifte i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emil Johansson; Johan Tegnhammar; [2012]
  Nyckelord :Repowering; Wind turbine; Vindkraft; Generationsskifte; Halland; Energi;

  Sammanfattning : Vindkraften expanderar allt mer i Sverige och årsproduktionen ökade till 6,1 TWh år 2011, vilket är en ökning med 74 % jämfört med 2010.De nya vindkraftverken som sätts upp idag är oftast av effektstorlekarna 2 000 – 3 000 kW. De som restes tidigare är omkring 200 – 600 kW. LÄS MER

 4. 4. Danskar på distans : en studie om attityder och köpbeteende vid distanshandel.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anna Thorander; Sofia Schwenk; [2009]
  Nyckelord :köpbeteende; distanshandel; e-handel; konsumentbeteende; danskar;

  Sammanfattning : Det är numer ett allmänt känt fenomen att Internets betydelse i samhället som marknads- och handelsplats, kommunikationsplattform och informationskälla är oumbärlig. Internet som handelsplats är beroende av en rad faktorer så som konsumenternas köpbeteende på Internet, produktkarakteristika, marknadsföringstekniker på Internet samt upplevda fördelar och nackdelar av att e-handla. LÄS MER