Sökning: "Vad är elimination i vården"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vad är elimination i vården.

  1. 1. Hur dokumenterar sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning patientens avföring och mag/tarmstatus? – Hur stort är ett stort A? Del II.

    Magister-uppsats,

    Författare :Elin Håkansson; Louise Sandberg; [2012-06-21]
    Nyckelord :Assessment; Constipation; Diarrhea; Documentation; Gastrointestinal complications;

    Sammanfattning : Introduktion: Problematiken kring mag/tarmkanalen blir ofta förbisedd och ges lägre prioritet hos patienter inom intensivvården på grund av den högteknologiska miljön och då det i första hand handlar om att hålla patienten vid liv. Flera studier har visat på hur införandet av standardiserade dokument för bedömning av avföring förbättrat för patienter inom intensivvården. LÄS MER