Sökning: "Vad är en empirisk studie"

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade orden Vad är en empirisk studie.

 1. 1. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevd kvalitet : En undersökning av grunder och deras relevans utifrån ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Elin Sporrong; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 2017-2018 drev författaren till denna uppsats Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade mått som syftade till att undersöka vad blodcancerpatienter tycker är viktigt under patientresan och därigenom hur kvalitet skulle kunna förstås utifrån ett patientperspektiv. En empirisk studie utfördes genom kvalitativa intervjuer med 28 medlemmar från Blodcancerförbundet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Holmberg; Westerlund Anna-Karin; [2019]
  Nyckelord :Emergency unit; Nurse; Experience; Pain; Alleviation of pain; Peinrelief; Akutmottagning; Sjuksköterska; Erfarenhet; Smärta; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. Egenanställning inom gig-ekonomi : Olika aspekter kring det självständiga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Paula Marchis; Mahafarid Masomeh Jamatipour; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: Behovet av att förklara vad som motiverar individer till att arbeta inom egenanställning i förhållande till den gig-ekonomiska arbetsmarknaden. Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vad som motiverar individen till att arbeta som egenanställd inom den växande gig-ekonomiska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Implementering av internationell redovisningsstandard i små företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joanna Malmquist; Josefina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Implementering; internationell redovisningsstandard; små företag; IFRS; IFRSSE; SME;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER