Sökning: "Vad är en mediekoncern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vad är en mediekoncern.

  1. 1. ”VI MÅSTE VARA DÄR FOLK ÄR” : En studie om användningen av sociala medier i en mediekoncern

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Arbete och arbetslivFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Arbete och arbetslivFilosofiska fakulteten

    Författare :Sofia Bringemark; Anna Broeders; [2012]
    Nyckelord :Sociala medier; Policy; Organisationskultur; Work life balance; Nätverk; Varumärke;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att titta på hur uppfattningar kring sociala medier ser ut på en mediekoncern i Östergötland samt hur sociala medier används. Vi har även studerat behovet av en policy som kan vägleda användningen av sociala medier och vad denna i så fall bör innehålla. LÄS MER