Sökning: "Vad är en nation"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Vad är en nation.

 1. 1. Avbrutna rutiner i en studentdriven organisation : En fallstudie över Norrlands nation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Askros; Alexander Höjerback; [2021]
  Nyckelord :organisatoriska rutiner; organisatoriskt minne; know-how; know-what; know-who; studentnationer; Norrlands nation; Covid-19;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin har förändrat och i vissa fall omöjliggjort den verksamhet som bedrivs av studentnationerna i Uppsala, vilket har medfört att nya studenter inte har kunnat lära sig bedriva delar av nationsverksamheten. Studiens syfte är därför att genom en fallstudie över Norrlands nation förklara vad konsekvenserna av detta kan bli samt vilka återhämtningsförutsättningar som finns. LÄS MER

 2. 2. Energikrav för småhus i Sverige : Hur kommer småhustillverkarna att klara de nya energikraven som infördes hösten 2020?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Lotta Wickenberg; [2021]
  Nyckelord :Nära-nollenergibyggnader; energikrav; BBR29; passivhus; lågenergihus; småhus; energistatistik; globala miljömål och energiproduktion.;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 genomfördes en revidering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR29). Denna revidering grundades på EU´s bestämmelser om att alla nationer ska införa regler så att nybyggnation av hus måste ske på ett sätt, som inom EU benämns som nära-nollenergibyggnader. LÄS MER

 3. 3. Vikingarockens mansideal -Om 1990-talsgenrens historiebruk och framställning av maskulinitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joen Ström Helleberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har den kontroversiella genren Vikingarock undersökts. Denna genre har upplevt stor popularitet bland unga, särskilt under 1990-talet. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Agnes Radovic; [2020]
  Nyckelord :Oculimacula yallundae; Oculimacula acuformis; Fusarium spp; Rhizictonia cerealis; PCR; stråbassjukdomar;

  Sammanfattning : I dagens jordbruk baseras diagnoser och rekommendationer kring kemisk be-kämpning till stor del på okulär diagnostisering gjord i fält. Den okulära diagnostise-ringen är ett bra verktyg, men i vissa fall är det svårt att se skillnad på liknande symtom orsakade av olika patogener. LÄS MER

 5. 5. Vända flaggan efter vinden - en kritisk diskursanalys av Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 utifrån teorin om homonationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :homonationalism; nationalism; critical discourse analysis; LGBTQ; Swedish politics homonationalism; kritisk diskursanalys; HBTQ; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 med hjälp av metoden kritisk diskursanalys och Jasbir K. Puars teori om homonationalism, för att se vad partierna säger om HBTQ-personers rättigheter. LÄS MER