Sökning: "Vad är fältstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Vad är fältstudier.

 1. 1. Barnmorskans perspektiv på kontinuerligt stöd under födandet : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Madelene Dahlin; Linda Holm Loizou; [2023]
  Nyckelord :Childbirth; Concept analysis; Continuous support; Midwife; Midwife s perspective; Barnmorska; Barnmorskans perspektiv; Begreppsanalys; Födande; Kontinuerligt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskors önskan att ge kontinuerligt stöd till födande personer är större än de förutsättningar som finns. Detta medför känsla av otillräcklighet hos barnmorskor. Kontinuerligt stöd från barnmorskan är centralt för en positiv förlossningsupplevelse. LÄS MER

 2. 2. Gruppdynamik i escape rooms : Hur påverkar environmental storytelling den progressiva gruppdynamiken inom grupper större än vad som är normen i ett escape room i Europa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Johansson; Anton von Schéele Frejd; [2022]
  Nyckelord :Escape rooms; environmental storytelling; group dynamics;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på environmental storytelling påverkan på gruppdynamik mellan grupper som är större än normen i escape rooms i Europa. Studien utfördes i samarbete med Visit Karlsborg för att påbörja utvecklingen av deras framtida turistattraktion. LÄS MER

 3. 3. Nio trähus ifrån 1200-talet - Hur har de kunnat bevaras?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrik Johansson; [2022]
  Nyckelord :authenticity; granary; heritage; interlocking joint; log house; Middle Ages; timber house; 13th century; timmerhus; knuttimring; knuttimrad stuga; liggtimmer; 1200-tal; timmerstuga; medeltiden; högmedeltiden; tidigmedeltid; Ingatorp; kyrkbod; autenticitet; spåntak; nävertak; takved; syllstensrad; Färsnäs; Fåsås; Zorns gammelgård; Zorngården; takytterskikt; trähus; väggspån; stolpunderrede; Älvdalen; dubbelkyrkhärbre; loftsboden; Dalarna; eldhus; härbre; kulturarv; kulturvård;

  Sammanfattning : The oldest profane log timber houses in Sweden dates back to the 13th century. This study investigates 9 of them. All of the houses are built with interlocking joints and the chosen timber are pine or fir. They are rather modest in size. LÄS MER

 4. 4. Barns möte med planerad undervisning : En barndomssociologisk studie ur ett åldersperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Barndomssociologi; barns aktörskap; lek; planerad undervisning; ålder;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa och komparativa studie bygger på planerad undervisning i förskolan och hur barn i olika åldrar möter denna undervisning. Jag har utgått från ett åldersperspektiv för att ta reda på hur barns möte med den planerade undervisningen tar sig uttryck och har observerat vad det finns för likheter och skillnader mellan äldre och yngre barn vid dessa tillfällen. LÄS MER

 5. 5. Verktyg För Apidokumentation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Gårdebratt; Jonathan Hagberg; [2021]
  Nyckelord :Data; API; Verktyg; React; Dokumentation; Anrop; Docusaurus; JavaScript; API-dokumentation; Askås;

  Sammanfattning : Med ett ökat antal API:er på internet ökar även behovet av anvisningar kring dessa. När användarna för API:er har olika nivåer av erfarenhet blir den nödvändiga dokumentationen och instruktionerna svårare att precisera från en utvecklares perspektiv. LÄS MER