Sökning: "Vad är fysisk självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Vad är fysisk självkänsla.

 1. 1. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. "En tung börda på ett barns axlar" : En kvalitativ studie om vuxna barns upplevelse av att växa upp med alkoholmissbrukande vårdnadshavare och dess påverkan i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Hempele; Amanda Viklund; [2019]
  Nyckelord :Alkoholmissbrukande vårdnadshavare; försvårande under uppväxt; hjälpsamt under uppväxt; skyddsfaktorer; påverkan i vuxen ålder; utsatta barn;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad vuxna barn till alkoholmissbrukande vårdnadshavare upplever varit försvårande och hjälpsamt under uppväxten samt hur de tror att uppväxten påverkat deras liv i vuxen ålder. Detta undersöktes genom kvalitativ metod där skriftliga narrativ samlades in via en enkät som delades på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Dans som hälsofrämjande verktyg : en kartläggning av gymnasieelevers hälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Eklund; Johnson Lawino Maria; [2017]
  Nyckelord :Health promotion; existential health; physical health; psychological health; social health; emotional health; dance; physical activity; senior high school; Hälsopromotion; existentiell hälsa; fysisk hälsa; psykisk hälsa; social hälsa; emotionell hälsa; dans; fysisk aktivitet; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever idag rör sig mindre, upplever mer krav och mår psykiskt sämre. Ett socialt stöd ökar möjligheten att hantera krav och stress i vardagen. Både fysisk aktivitet och dans har visat sig påverka en mångdimensionell hälsa positivt. LÄS MER

 4. 4. Jag vill inte vara med : Om förskollärares erfarenheter av att arbeta med barns fysiska aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Matilda Ribaeus; [2016]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; children’s withdrawals; inclusion; health; SOC; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; barn som drar sig undan; hälsa; inkludering; social samvaro; KASAM;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate preschool teacher’s experience of children’s withdrawals during physical activity in preschool. Interviews were used as a method to study the subject. Five preschool teachers was interviewed and recorded for a total of 109 minutes’ witch has been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på recept – Vad påverkar patientens compliance

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Johannes Malmberg Jans; Joel Björkman; [2015]
  Nyckelord :Exercise on Prescription; compliance; nurse; prescription without drugs; Fysisk aktivitet på recept; compliance; sjuksköterska; recept utan läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en ny behandlingsform som idag används för att öka den fysiska aktiviteten hos patienter som antingen redan är sjuka i olika livsstilsrelaterade sjukdomar, eller i riskzonen för att insjukna. Idag består behandling i hög grad av läkemedel, men FaR kan fungera som ett alternativ som minimerar användandet av traditionell medicin samtidigt som det ökar patientens självkänsla samt motiverar dem till en förändrad livsstil. LÄS MER