Sökning: "Vad är kroppsmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Vad är kroppsmedvetenhet.

 1. 1. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER

 2. 2. Kan kroppsmedvetenhet påverka hur ofta vi kommer att träna? : En kvantitativ studie på personer med psykos

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Lahtinen; Malin Stocklassa; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan kroppsmedvetenhet och hur mycket människor sjuka i psykos kommer att träna.Frågeställning 1: På vilket sätt korrelerar självskattad kroppsmedvetenhet inför en tränings intervention med antalet rapporterade träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med nydebuterad psykossjukdom?Frågeställning 2: På vilket sätt korrelerar olika subkategorier av kroppsmedvetenhet med antalet rapporterade träningspass under en 16 veckors träningsstudie för människor med nydebuterad psykossjukdom?Metoden för att besvara våra frågeställningar utfördes en träningsintervention under 16 veckor tillsammans med KI, GIH och SLL. LÄS MER

 3. 3. Effekten av längre tids praktiserande av mindfulnessmeditation på hjärnfunktion och struktur – en summering utifrån nyare studier av vipassana- och zenmeditation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Daniel Modigh; [2013]
  Nyckelord :Mindfulnessmeditation; Kognitiv neurovetenskap; Vipassana; Zen;

  Sammanfattning : Västerländsk mindfulnessmeditation har sina rötter i tusenårig buddhistisk tradition, främst genom vipassana- och zentraditionerna. Senaste tiden har mindfulness ökat i popularitet och blivit en accepterad klinisk metod i former som mindfulness based stress reduction. LÄS MER

 4. 4. Det kroppen berättar : Integrativ behandling vid posttraumatiskt stress syndrom. En narrativ fallstudie.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Lotta Ring; [2012]
  Nyckelord :sjukgymnastik; meningsskapande; symboldrama; kroppsmedvetenhet; posttraumatiskt stress syndrom PTSD ;

  Sammanfattning : Syfte; Syftet med studien var att beskriva och analysera den meningsskapande processen i ett behandlingsförlopp där symboldrama använts i kombination med kroppsmedvetande träning (KMT) och medicinsk qi gong i den sjukgymnastiska behandlingen med en patient som utvecklat posttraumatiskt stress syndrom.Metod; Utifrån syftet valdes en enkel fallstudie med narrativ ansats. LÄS MER

 5. 5. ”Tala så jag ser dig” (Sokrates)

  C-uppsats,

  Författare :johanna ericsson; viveca hedman; [2010]
  Nyckelord :Röst; identitet; kropp; kommunikation; självförtro;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet är att problematisera och undersöka relationen mellan röst och identitet. Huvudfrågor är: Vad händer medidentitetsuppfattningen i samband med processen att medvetandegöra sin röst? Hur kan förändrade röstvanor isång och tal påverka självkänsla och självförtroende? Hur kan röstövningar bidra till förändradkroppsmedvetenhet? Hur kan man som röstpedagog arbeta med röst och identitet i perspektiv av lärandeteori?Vi använde oss av en praktisk studie, en primärkälla, i form av en frivillig försöksgrupp med vuxna deltagare,där merparten inte hade någon sångerfarenhet. LÄS MER