Sökning: "Vad är ledarskap yukl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vad är ledarskap yukl.

 1. 1. Kan managementkonceptet LEAN stödja lärande i en organisation?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Agneta Häll; [2012-11-27]
  Nyckelord :LEAN; lärande i organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om ledningsfilosofin The Toyota Way och verktygslådan LEAN;• Stödjer lärande i en organisation, samt• Om ledarens roll för lärande är en viktig kompetens, utifrån teorier om lärande och ledarens roll för lärande i organisationer. Specifika frågeställningar är; • Stödjer Volvokoncernens ledarkompetenser ett LEAN ledarskap, samt• Är ledarens roll för lärandet en viktig kompetens och hur uppfattar ledarna de faktiska förutsättningarna för ett LEAN ledarskap?Teori: Wengers, teori om Communities of Practice, Targama & Sandbergs teori om Ledning och förståelse. LÄS MER

 2. 2. "On doit s'adapter!" - "Man måste anpassa sig!" : En studie av internationellt management i Sverige och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marcus Naumann Bergman; Stéphanie Nyberg ; [2009]
  Nyckelord :International management. Sweden; France; Culture; Leader; Leadership; Management International; Suède; France; Culture; Chef; Directeur; Manière de gestion; Internationellt management; Sverige; Frankrike; Kultur; Ledare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar huruvida en ledares kulturella bakgrund påverkar dennes arbete. I ett allt mer internationaliserat Europa ökar samarbeten mellan människor och företag över de nationella gränserna i en ökande takt. Detta ställer krav på de ledare som skall samarbeta och samordna över nationella och kulturella gränser. LÄS MER