Sökning: "Vad är oligopol"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Vad är oligopol.

 1. 1. Samordnat förfarande och oligopolmarknad : En framställning av problematiken vad gäller avgränsningen och bevisningen av ett samordnat förfarande inom konkurrensrätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Filippa Wagner; Amanda Hanell; [2016]
  Nyckelord :Concerted practices; oligopolistic markets; Samordnat förfarande; oligopolmarknad;

  Sammanfattning : I både den Europeiska unionen och i Sverige som enskilt land finns nu för tiden en utvecklad konkurrensrätt, som har till syfte att främja den fria konkurrensen, som i sin tur anses främja marknadsekonomin. En företeelse som hotar den fria konkurrensen är när företag som tillhör samma marknad går ihop i avtal om prissättningar eller uppdelning av marknaden. LÄS MER

 2. 2. Missbruk av kollektiv dominans - Särskilt om tyst samordning på oligopolmarknader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Svensson; [2010]
  Nyckelord :tyst samordning; konkurrensrätt; kollektiv dominans; oligopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En oligopolistisk marknad kännetecknas ofta av att det föreligger ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen som är verksamma på marknaden. Detta innebär att ett företags uppträdande på marknaden får effekter också för de övriga företagen och att varje enskilt företag måste beakta de andra företagens förväntade reaktion innan det beslutar hur det ska agera på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Vad bestämmer hur mycket vår semesterresa kostar? : en studie i prissättning av svenska paketresor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Henrik Svensson; [2008]
  Nyckelord :tjänstemarknadsföring; prissättning; resebransch; charter; semester; paketresa; perfekt konkurrens; oligopol; duopol;

  Sammanfattning : Turism genom paketresor är ett ämne som behandlats relativt lite inom samhällsekonomisk forskning, trots att det är ett fenomen som de flesta utav oss svenskar någon gång har upplevt. Konkurrensen på marknaden för paketresor har blivit allt hårdare genom åren och detta har påverkat både researrangörernas priser och marginaler men också hela deras organisation. LÄS MER

 4. 4. Försörjningssektorerna och Försörjningsdirektivet 2004/17/EG - en redogörelse av grundförutsättningarna för direktivets tillämplighet samt av möjligheterna till undantag för hel sektor enligt Artikel 30

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Hellqvist; [2007]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I EU omfattar den offentliga upphandlingen årligen 1500 miljarder Euro, vilket motsvarar ungefär 16 % av EU:s BNP. Motsvarande siffra i Sverige är uppskattningsvis 400 miljarder SEK. Det finns alltså stora skäl att reglera denna typ av upphandling för att säkerställa att EG-rättens grundprinciper, dvs. LÄS MER

 5. 5. Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lundin; Filip Schöön; [2006]
  Nyckelord :Oligopol; Inbrytning; Konkurrensstrategi; Pris och Mervärde; Entreprenör; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Utredningens syfte är att med hjälp av relevanta teorier studera och analysera entreprenörens roll samt de strategier som ligger till grund för GodEls inbrytning på en oligopolmarknad. Vi har även för avsikt att öka förståelsen för vad som krävs för att lyckas slå sig in i en bransch som består av en homogen produkt samt domineras av ett fåtal stora aktörer. LÄS MER