Sökning: "Vad är skillnader mellan public service och kommersiella"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vad är skillnader mellan public service och kommersiella.

 1. 1. Public service och kommersiella kanaler – en jämförelse av rekryteringsprocesser inom television- och radiobranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Caroline Andersson; [2015]
  Nyckelord :Recruitment; Public Service; Commercial channels; Social media; Diversity;

  Sammanfattning : Studien tar upp likheter och skillnader mellan television- och radioföretag inom public service och kommersiella kanaler, av rekryteringsprocessen för en ledare till produktionen. Detta innebär att Sveriges Television (public service) jämförs mot MTG (kommersiell kanal) och Sveriges Radio (public service) mot Radio Active (kommersiell kanal). LÄS MER

 2. 2. Kampen om den unga publiken : public service kanalerna - TV4 - övriga kommersiella kanaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Emmeli Kidd; [2007]
  Nyckelord :barnprogram; public service; kommersiella tv-kanaler;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete behandlar frågeställningen om hur synen på ett bra barnprogram skiljer sig åt hos public service kanalerna, TV4 och övriga kommersiella kanaler? Detta berör också frågor om vem som egentligen avgör vad som är bra barnprogram; är det producenterna eller mottagarna? Jag har valt den här frågeställningen där för att jag har en nyfikenhet på och ett intresse av hur barnprogrammen skiljer sig mellan kanalerna och hur de kommer att se ut i framtiden.Public Service syftar till att ge allmänheten en särskild sorts berikande programutbud inom radio- eller teveverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Vad är kommersiellt och vad är public service? : Innehåll, form och funktion i radions morgonprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jammin Abugalala; Niklas Sibelius; [2005]
  Nyckelord :radio; reklamradio; Sveriges radio; public service; konkurrens; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker radiomediets form (utformning, uppbyggnad och dess olika delar) och funktion (för programmens helhet och för lyssnarna) i dagens Sverige. Syftet var att analysera vilka likheter och skillnader som finns mellan public service radion och den kommersiella radion. LÄS MER