Sökning: "Vad är språklig kod"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vad är språklig kod.

 1. 1. Språklig identitet och klassbakgrund- syns det i elevtexter? : -En studie av pedagogers uppfattningar om statusmarkörer i elevtexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Frida Sarchiz; Lina Olsén; [2009]
  Nyckelord :elevtexter; familjen; klasstillhörighet; skriftspråk; socioekonomisk bakgrund; språk; språkkoder;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att belysa hur pedagoger ser på skriftspråket som social markör. I vår bakgrundsbeskrivning utgår vi från Bourdieus begrepp; symboliskt, ekonomiskt och kulturellt kapital samt habitus, som bidrar till att reproducera samhällsklasser främst inom utbildningssystemet. LÄS MER

 2. 2. Grrls online : en kvalitativ studie av grrlzines diskussionsgrupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mia Berg; Maria Kärnerud; [2002]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: I uppsatsen kommer vi utgå från fenomenet grrlzines för att undersöka och analysera dem. För att kunna genomföra detta kommer vi använda oss av teorier angående feminismens utveckling varvat med språk- och kommunikationsteorier. LÄS MER