Sökning: "Vad är subjektiv hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Vad är subjektiv hälsa.

 1. 1. Upplevelse av dagliga aktiviteters värde och mening

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sandra Bernhoff; Susan Svensson; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig psykisk sjukdom är ett växande problem, främst i form av depression och ångest. Höga krav och hög arbetsbelastning är bidragande orsaker. Det leder i många fall till minskad aktivitet. Meningsfulla aktiviteter bidrar till hälsa och har en rehabiliterande kraft. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helen Dimberg; Camilla Sangsta; [2019]
  Nyckelord :nurse; work satisfaction; well-being; leadership; experience; participation; work environment; sjuksköterska; arbetstillfredsställelse; välbefinnande; ledarskap; upplevelse; delaktighet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Arbetsmiljön för sjuksköterskor omfattar den omgivning de har kring sig i arbetet, både ur ett fysiskt och ett psykologiskt perspektiv och är en viktig faktor för den anställdes upplevelse av arbetstillfredsställelse. Då bristen på sjuksköterskor är stor globalt, vilket påverkar patienters tillgänglighet till vård, behöver man se över arbetsmiljön för att behålla sjuksköterskor aktiva inom professionen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tänker mycket på min hälsa, men inte så mycket på vad som är nyttigt.” : Unga kvinnors syn på relationen mellan kost och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Josefine Enehall; [2018]
  Nyckelord :Health; Young women; Focus group; Identity; Belasco; Healthy food; Source of information; Hälsa; Unga kvinnor; Fokusgrupp; Identitet; Belasco; Hälsosam kost; Informationskälla;

  Sammanfattning : Intresset kring hälsosam mat tycks vara större än någonsin. Vi matas med olika råd från experter, bloggar, myndigheter och vänner som berättar för oss hur vi ska äta för att uppnå god hälsa. Inte sällan ser råden olika ut beroende på vilken källa de kommer ifrån. LÄS MER

 4. 4. Vad orsakar ensamhet hos äldre och vad sjuksköterskan kan göra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Molly Eriksson; Victor Regebro; [2018]
  Nyckelord :Äldre; ensamhet; bemötande; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund Dagens befolkning blir äldre och äldre. Med detta ökar även frekvensen av äldre som lider av ensamhet då över hälften av de som har någon typ av äldreomsorg upplever ensamhet i någon mån. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av aktivitet och vardagsohälsa- infördeltagande i ReDO intervention

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Louise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :occupational therapy; health status; mental illness; occupational value; ReDO;

  Sammanfattning : Sjukskrivningstalen pga. stress och psykiskohälsa fortsätter att stiga varje år. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster att vara en viktig komponent för upplevelsen av hälsa. LÄS MER