Sökning: "Vad betyder förebyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Vad betyder förebyggande.

 1. 1. EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christine Edlund; Anna Rengbo; [2020]
  Nyckelord :EHM; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Systemteori; Tvärprofessionellt perspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningRengbo, Anna & Edlund, Christine. (2020). EHM – en ledstjärna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Gillsjö; [2019]
  Nyckelord :antibiotikaanvändning; antibiotika; mjölkkor; nötkreatur; faktorer;

  Sammanfattning : Det är troligt att ökad antibiotikaanvändning ökar risken för antibiotikaresistens. Syftet med denna litteraturstudie är att titta närmare på några av de faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. De faktorer som valts ut är mastitförekomst, ägarens, rådgivarens och veterinärens inställning samt produktionssystem. LÄS MER

 3. 3. "Det viktigaste är att barnen ska bli sedda" : en kvalitativ studie om skolkuratorers ansvar angående barnmisshandel

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fanny Edfast; Linnéa Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Child abuse; School counsellors; Barnmisshandel; Skolkurator;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskolekuratorers ansvarsområde gällande barnmisshandel utövad av förälder. För att uppfylla syftet har vi i vår studie utgått från en abduktiv ansats och genomfört sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man begränsa spridningen av allvarliga växtskadegörare? : en studie som belyser riskerna med importerat växtmaterial och plantskolors och handelsträdgårdars attityd kring problematiken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ola Ringdahl; [2018]
  Nyckelord :allvarliga växtskadegörare; skadegörare på träd; importerat växtmaterial; attityder; plantskolematerial; patogener;

  Sammanfattning : Importerat växtmaterial ser man i de flesta plantskolor och handelsträdgårdar. Det är något som är nödvändigt för att de ska kunna tillgodose kundernas alla önskemål. Med importerat växtmaterial tillkommer risken att på samma gång introducera nya växtskadegörare till Sverige. LÄS MER

 5. 5. ”Jäklar anamma, jag kan!” – en studie om vad som har betydelse för att kunna genomföra varaktiga livsstilsförändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Rosenqvist; Lina Ek; [2017-12-11]
  Nyckelord :lifestyle changes; district nurse; public health; support;

  Sammanfattning : Introduction: A district nurse often meets patients with poor health related to their lifestyle choices. It is clearly stated that a district nurse shall work to prevent disease and help patients to improve their health. In order to do that it is important to support people in making healthy lifestyle choices. LÄS MER