Sökning: "Vad finns bakom knuten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vad finns bakom knuten.

 1. 1. Projektering av Modulställningar med Layplan CAD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :Projektering; ställning;

  Sammanfattning : Ställningsbranschen är generellt sett starkt knuten till byggentreprenörers krav och behov. En ökad utveckling inom digitaliseringen av byggbranschen har satt större press på underentreprenörer i att vara delaktiga i den digitala projektplaneringen. LÄS MER

 2. 2. Skolsystem och dess inverkan på segregation : En litteraturanalys av två översiktsartiklar

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Nirmela Jusupovic; Fanny Måsabacka; [2018]
  Nyckelord :skolval; närhetsprincip; skolpeng; skolsegregation; boendesegregation;

  Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats undersöker huruvida skolval och skolpeng påverkar skolsegregation samt om det finns en korrelation mellan skolsegregation och boendesegregation. Vi har studerat olika skolsystem och jämfört dessa, främst det svenska och det amerikanska skolsystemet. LÄS MER

 3. 3. Vad finns bakom knuten? : En undersökning av hur lärare på en skola tar tillvara närmiljön i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Caroline Björk; [2010]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; närmiljö; uterummet; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt lärarna på en skola använder sig av uterummet i undervisningen. Jag vill ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar lärarna på skolan ser med att använda uterummet och att arbeta på ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. LÄS MER