Sökning: "Vad jag vill o vad jag väljer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vad jag vill o vad jag väljer.

  1. 1. 131514525 1215225 91313151820112029

    Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

    Författare :Merzedes Sturm-Lie; [2015]
    Nyckelord :shit; gold; stasis; memories of love; time; constuction; destruction; infinity;

    Sammanfattning : Master essäen publicerades som bok och var tillgänglig på utställningen 'Beyond Zero'. Performancet 'Spending time to draw Time utfördesvarje gång någon ville ha en kopia. I performancet ritar jag en punkt efter \"Frozen time=\" och en linje efter \"Time\" på sidorna 20-21. Jag änvänder min egen tid för att rita \'tid\'. LÄS MER