Sökning: "Vaksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Vaksamhet.

 1. 1. Godtrogen i sin vaksamhet - En undersökning av konspirationsteorier i relation till begreppen godtrogenhet & vaksamhet, med hjälp av fall från QAnon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Albin Larsson; [2023-05-15]
  Nyckelord :Godtrogenhet; Vaksamhet; QAnon; Imageboards;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze gullibility and vigilance within the context of conspiracy theories, primarily with the help of authors such as Hugo Mercier and Alberto Acerbi, as well as other relevant sources. Cases from QAnon will be the main focus of this paper, in the hope that they can shed light on the relationship between gullibility, vigilance, and conspiracy theories. LÄS MER

 2. 2. Intranasalt fentanyl till barn prehospitalt : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Håkansson; Mikael Österberg; [2023]
  Nyckelord :Prehospital; ambulans; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterskor; intranasalt fentanyl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn inom ambulanssjukvården är sällan förekommande patienter. Bland de barn som bedöms och behandlas är smärta ett vanligt förekommande symtom. Forskning har visat att smärtlindringen av barn prehospitalt fungerar suboptimalt. Intranasalt fentanyl är en metod för smärtlindring som är både enkel och effektiv. LÄS MER

 3. 3. Learning Based Road Estimation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Sanna Amirijoo; Karl Niwong; [2023]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The interest in autonomous driving has vastly increased, leading to a surge in research and development efforts over the past decades. This technology could enhance road safety, alleviate traffic congestion, and yield numerous environmental and economic benefits. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anders de Bruin; Mona Miljeteig; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; hot; sjuksköterskor; upplevelser; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors utsatthet för hot och våld på arbetsplatsen är ett globalt arbetsmiljöproblem. Att utsattas för psykiskt och fysiskt våld vid omvårdnadsarbete påverkar sjuksköterskor som behöver en säker arbetsmiljö för att utöva sina uppgifter och erbjuda adekvat vård. LÄS MER

 5. 5. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER