Sökning: "Vakttornet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vakttornet.

 1. 1. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER

 2. 2. En vy från Vakttornet : En kvalitativ studie av Jehovas vittnens diskurser kring den svenska gymnasieskolans kurs- och läroplansinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Erik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Jehovah’s witnesses; upper secondary school; value conflict; education.;

  Sammanfattning : The following study examines the conflicting discourses between the swedish school system andthe Christian denomination of Jehovah’s witnesses on the swedish upper secondary schoolcurriculum and its subject content. The purpose has been to identify if the discourses present avalue conflict with school interests and discuss both how these are different and why they constitutea conflict. LÄS MER