Sökning: "Valdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Valdeltagande.

 1. 1. LEDER DIGITALT UTANFÖRSKAP TILL LÄGRE VALDELTAGANDE? En statistisk studie om digitalt utanförskap och valdeltagande bland äldre-äldre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Karlsson; [2022-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan digitalt utanförskap och lägre valdeltagande bland äldre-äldre (80+) genom den övergripande forskningsfrågan Leder digitalt utanförskap till lägre valdeltagande bland äldre-äldre?. Med begränsade kunskaper om vad som påverkar just äldre-äldres valdeltagande, där tidigare forskning missat relevanta aspekter, bygger uppsatsen vidare på Civic voluntarism modellen och studerar om digitalt utanförskap direkt eller indirekt via graden av nyhetskonsumtion påverkar äldre- äldres valdeltagande. LÄS MER

 2. 2. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER

 3. 3. Vaccinationsgrad mot covid-19 i Sveriges kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Hane; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; vaccination rate; health economy; age; foreign-born; education; income; health; unemployment; turnout; party sympathy; Swedish municipalities; covid-19; vaccinationsgrad; hälsoekonomi; ålder; utrikesfödda; utbildning; inkomst; hälsa; arbetslöshet; valdeltagande; partisympati; Sveriges kommuner ;

  Sammanfattning : I början av 2020 drabbar covid-19-pandemin världens befolkning. Den livsfarliga smittan sprids snabbt världen över och forskare och läkemedelsbolag börjar arbeta intensivt för att utveckla ett vaccin som kan stoppa sjukdomens framfart. Knappt ett år senare godkänns världens första vaccin mot covid-19 och massvaccinering inleds. LÄS MER

 4. 4. Att rösta med ett klick - En explorativ studie om e-röstning som utjämningsinstrument för valdeltagandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Fredrik Afzelius; [2022]
  Nyckelord :E-röstning; utjämning; alternativkostnad; valdeltagande; röstningsprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper seeks to provide insight on the status and fertility of e-voting as a leveling agent in the municipalities of Haparanda and Botkyrka, which has the lowest voter turnout in Sweden. Through quantitative surveys in the townships, and further interviewing the development manager of the Swedish election committee. LÄS MER

 5. 5. "Stoppa Pellinggrad" : En undersökande studie över medborgardialogen i de Sydöstra stadsdelarna i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Tullgren; [2022]
  Nyckelord :The Ladder of Participation; medborgardialog; kommunal översiktsplanering; deliberativ demokrati; Uppsala kommun; de Sydöstra stadsdelarna;

  Sammanfattning : Dagens representativa demokrati har blivit alltmer behäftad med politikermissnöje och sjunkande valdeltagande. Forskare har därför talat om hur demokratin behöver fördjupas och breddes med inslag av deliberativ demokrati för att få legitimitet. LÄS MER