Sökning: "Valeria Misija"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Valeria Misija.

  1. 1. Relationen Mellan Internal Branding Processer och Lärares Organisatoriska Engagemang : En kvantitativ tvärsnittsstudie

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Maja Klint; Valeria Misija; [2021]
    Nyckelord :Organisatoriskt Engagemang; Internal Branding; Organisationsutbildning; Intern Kommunikation; Offentlig Sektor;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var undersöka de effekter internal branding processer, intern kommunikation och organisationsutbildning, hade på lärares organisatoriska engagemang inom en svensk kommun. Studien byggde på en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER