Sökning: "Valerie Thysell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Valerie Thysell.

  1. 1. Framgångsfaktorer och utmaningar i värdeskapandeprocessen.- en fallstudie av Odd Molly utifrån ett affärsmodellsperspektiv

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Valerie Thysell; Lovisa Von Heidenstam; [2011]
    Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; kunder och kanaler.; värde; Affärsmodell; konkurrensfördel; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sdenna uppsats syftar till att identifiera de potentiella framgångsfaktorer och utmaningar i konstruktionen av en affärsmodell som kan bidra till konkurrensfördelar inom modebranschen. Detta utifrån de förutsättningar som vårt fallföretag har som avser små- till medelstora företag som innehar en nischad position på marknaden och distribuerar främst via indirekta partnerkanaler. LÄS MER