Sökning: "Validation"

Visar resultat 21 - 25 av 1612 uppsatser innehållade ordet Validation.

 1. 21. Multi-Criteria GIS modelling for optimal alignment of roadway by-passes in the Tlokweng Planning Area, Botswana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Milan Sekulic; [2019]
  Nyckelord :GIS; Multi-criteria analysis; DEFINITE; Sensitivity Analysis; Python; AHP; Least-cost path; Dijkstra’s algorithm; ArcPy; Geography; model; road alignment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To find the optimal by-pass road alignment in the Tlokweng Planning Area in Botswana, a multi-criteria spatial-based model is developed using the GIS-MCE approach. In respect to the environmental impact assessment (EIA) approach, in this research a set of criteria is classified under 3 themes – economic, environmental and social. LÄS MER

 2. 22. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 3. 23. En multivariabel regressionsanalys av priset på utsläppsrätter i EU

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Olle Ribberheim; Erika Skaredotter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatexamen i tillämpad matematik och teknisk fysik är attutveckla en modell för att beskriva priset på utsläppsrätter i Europeiska unionenshandelssystem för utsläppsrätter, EU ETS. Systemet sänker systematiskt koldioxid-utsläppen med marknadskrafter på en fri marknad. LÄS MER

 4. 24. Exhaust Temperature Modeling and Optimal Control of Catalytic Converter Heating

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Victor Petersson; [2019]
  Nyckelord :cold-start; catalyst heating; ignition retardation; GDI;

  Sammanfattning : After reaching its light-off temperature, the catalytic aftertreatment system plays a major part in maintaining emissions at low levels for vehicles equipped with combustion engines. In this thesis, modelling of the exhaust gas temperature is investigated along with optimal control strategy for variable ignition and exhaust valve opening angles for optimal catalytic converter heating. LÄS MER

 5. 25. Integrerade valideringsverktyg i webbläsaren : En studie om dess effekt hos människor som lär sig grunderna i HTML

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Johan Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :HTML; nybörjare; validering; valideringsfeedback; integrerat valideringsverktyg; webbteknik.;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas vilken effekt ett integrerat valideringsverktyg har på inlärningen hos personer som lär sig grunderna i HTML. Tidigare forskning har kartlagt att studenter som är nybörjare inom området ofta får valideringsfel under tiden de arbetar med sina studier och har även valideringsfel i inlämnade uppgifter. LÄS MER