Sökning: "Vallokalsundersökning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vallokalsundersökning.

 1. 1. Postmateriell röstning i ett fördelningspolitiskt landskap? : En studie om svenska väljarskarans syn på postmateriella frågor mellan 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Felicia Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Inglehart; postmaterialism; GAL TAN; vallokalsundersökning; svenska väljarkåren;

  Sammanfattning : Den svenska väljarstrukturen har genomgått ett politiskt värderingsskifte, från att enbart präglas av en ekonomisk och materiell höger/- vänsterskala till att utmanas av en postmateriell kulturell dimension som fångar upp grundläggande motsättningar i frågor om nationalstatens gränser och globaliseringens konsekvenser. Den kulturella dimensionen brukar delas in två polariserade riktningar. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förutspå valresultat : Prognostisera resultatet av det svenska riksdagsvalet 2018 baserat på vallokalsundersökningsdata

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Rasmus Sjövill; [2019]
  Nyckelord :Exit poll; Raking; VALU; Riksdagsvalet 2018; Valdata; Politisk prediktion; Vallokalsundersökning;

  Sammanfattning : Exit polls have had a hard time predicting election results in Sweden over the last decade. The introduction of the Sweden Democrats in the political scene has generally caused problems for polling organizations. Opinion polls have a big influence on the economic market and therefore any wrongdoing might cause a big disturbance in the economy. LÄS MER