Sökning: "Valtteri Kotanen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Valtteri Kotanen.

 1. 1. TRANSFORMATIVA LEDARSKAPETS BETYDELSE FÖR ELITIDROTTSLAG : En semi-systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Valtteri Kotanen; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Elitidrott; Elitlagidrott; Prestation;

  Sammanfattning : Ledarskap och ledarskapsbeteenden spelar en viktig roll för framgångsrika prestationer inom idrott. Idrottstränares ledarskap kan hjälpa idrottare uppnå sin fulla potential och uppnå sina mål. En ledarskapsteori som börjat få ökat intresse inom idrottskontexten är transformativt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Idrottens betydelse för social integration bland flyktingar : En forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Valtteri Kotanen; [2020]
  Nyckelord :sport; social integration; social capital; refugees; idrott; social integration; socialt kapital; flyktingar;

  Sammanfattning : Idrott är ett globalt samhällsfenomen som berör och engagerar människor i olika kulturer och kan vara en potentiell mötesplats för integrationsmöjligheter för flyktingar. Antalet flyktingar ökar runt om i världen, och därmed reses frågan om hur integrationen blir för individen och på vilket sätt samhället kan bidra till den sociala integrationen? Syftet med uppsatsen är att genom en forskningsöversikt sammanställa och analysera vad forskning säger om idrottens betydelse för social integration bland flyktingar. LÄS MER

 3. 3. Ateism i religionsundervisningen för högstadiet : En undersökning av läroplaner och läroböcker för kristendoms- och religionskunskap i högstadiet från 1962-2015

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Valtteri Kotanen; [2017]
  Nyckelord :Ateism; högstadiet; läroplan; läroböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER