Sökning: "Value Creation"

Visar resultat 1 - 5 av 1611 uppsatser innehållade orden Value Creation.

 1. 1. Relation Between Legitimacy and Adoption of CSR Practices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Riedenfalk; Fanny Wetter; [2022-02-16]
  Nyckelord :corporate social responsibility; practice adoption; legitimacy; multinational corporations; local society; global society;

  Sammanfattning : The interest to incorporate CSR in operational business has in recent time grown within companies. For MNCs, this means that CSR needs to be incorporated in all subsidiary units around the world. LÄS MER

 2. 2. Sustainable value creation : A case study of a Professional Service Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexandra Kapsalis; Andreas Rosén; [2022]
  Nyckelord :sustainability; value creation; multiple stakeholders; professional service firm; competitiveness; first mover advantage; hållbarhet; värdeskapande; flera intressenter; professionella tjänsteföretag; konkurrensfördelar; först på marknaden;

  Sammanfattning : Today, sustainability has become a central part of every recent global agenda. As the world is establishing a more sustainable path, professional service firms have started setting up new targets and goals to meet the changing demands and regulations of governments, societies, and investors. LÄS MER

 3. 3. Designprincipers potential för värdeskapande vid tjänstefiering : Användning av designprinciper inom tjänstedesign för att skapa goda förutsättningar för värdeskapande i en tjänstefieringsprocess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Johannes Oksa; [2022]
  Nyckelord :Tjänstefiering; tjänstedesign; designprinciper; värdeskapande;

  Sammanfattning : Kundupplevelsens växande betydelse i samhället har fått fler företag att uppdatera sina affärsmodeller, så att ett tidigare fokus på produkten nu istället riktas mot den mer kundfokuserade tjänsten. Denna tjänstefiering skapar stora utmaningar för kunderna, då de behöver säkerställa att tjänsten levererar ett värdeerbjudande som stämmer överens med kundens behov och förväntningar. LÄS MER

 4. 4. Increasing Trust in Software by Synthesizing Property-based Tests from Existing Unit Tests : A study on the expansion of existing test suites through the creation of property-based tests via invariants inferred from existing example-based unit tests

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Richard Uggelberg; [2022]
  Nyckelord :Software Testing; Software Engineering; Test Improvement; Property-based Testing; Invariant Detection; Mjukvarutestning; Mjukvarukonstruktion; Testförbättring; Egenskapsbaserad Testning; Invariantdetektion;

  Sammanfattning : Many software projects include an extensive suite of example-based unit tests. The examples in the test suite can be used as an implicit specification of the behavior of the software. Inferring invariants from these examples may aid in the creation of property-based tests. LÄS MER

 5. 5. ESG and Financial Performance, is there a correlation for the Italian listed organizations?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Arnaldo Coiro; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Due to social and environmental crises, the concept of sustainability has grown in importance in our society over the past years. Things are changing, even in the financial industry. LÄS MER