Sökning: "Value constellation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Value constellation.

 1. 1. Competitors or Collaborators? A Qualitative Study of the Evolving Relationship Between Banks and FinTech Companies in the Swedish Retail Banking Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Paula Nilsson; Ludvig Fredholm; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Competition; Co-opetition; Perception; Evolving Relationships; Retail Banking Industry; Banks; FinTech Companies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Competitors or Collaborators? - A qualitative study on the evolving relationship between banks and FinTech companies in the Swedish retail banking industry Purpose: The primary purpose of this study is to provide an understanding of experts’ perceptions of the evolving relationship between banks and FinTech companies in the Swedish retail banking industry. Research questions: How have experts’ perceptions of the competitive and collaborative relationship between banks and FinTech companies in the Swedish retail banking industry evolved over time? How are experts perceiving the relationship to evolve in the future? Methodology: The purpose of this thesis has been achieved through qualitative research with an abductive approach. LÄS MER

 2. 2. Pengar vs Jämställdhet - En kvalitativ studie om varför urvalet av livesänd sport i Sverige ser ut som den gör.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Bernhardsson; Julia Brandt; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to form an understanding over how media chooses what sport to broadcast and why male athletes dominate when it comes to live broadcasting of sports.This study is made with a qualitative method. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av kvaliteten av bytet av geodetiskt referenssystem i Ljusdals kommun : Jämförelse mellan passivt och aktivt referensnätverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Olof Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The municipality of Ljusdal changed geodetic reference system from RT R10 2,5 gon V 0:–15 to the new system SWEREF 99. The technical management had an intent to test the quality of the transformation of coordinates which became the purpose of this thesis. LÄS MER

 5. 5. Value co-creation through e-services:Driving servitisation and building relationships

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jana Lisa Huck; [2016]
  Nyckelord :Servitisation; Value Co-creation; E-services; Manufacturer- Customer Relationships; Manufacturing;

  Sammanfattning : Manufacturing firms have begun to add services to their product portfolios for interacting with customers and accessing their value creation processes.Through the technological possibilities of delivering services, e-services have emerged as a new research field. LÄS MER