Sökning: "Value-destroying"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Value-destroying.

 1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. The Profitability of Swedish M&A Deals: Does Acquisition Yield Abnormal Returns to Shareholders?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Dufwa; Jesper Edman; [2018-07-04]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Corporate Control; Value Creation; Shareholder Wealth; Financial Mergers; Real Estate; Payment Method; Market Timing; Abnormal Return;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Are M&A returns and the effect of diversification different during a financial crisis?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Colenbrander; [2018]
  Nyckelord :mergers acquisitions; financial crisis; cross-border diversification; industrial diversification; event study; regression analysis.;

  Sammanfattning : This thesis researches what effect the economic crisis of ’08-’09 had on the returns of M&A deals, and whether the type of diversification in the deal affected this relationship. In order to do this, a sample of 898 M&A deals announced between 2006 and 2011 is constructed. LÄS MER

 4. 4. Do Mergers and Acquisitions Create Value for Acquirers? Short- and Long-Term Event Study on the Pharmaceutical Industry of Europe

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Lindström; Aleksi Kekkonen; [2018]
  Nyckelord :Event study; Buy- and hold abnormal return; Cumulative abnormal return; Pharmaceutical industry; Efficient market hypothesis; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis, the short- and long-term event study methodology are applied in order to assess whether M&As, in the pharmaceutical industry, create any abnormal return for the acquirer. The majority of the previous research finds a negative abnormal return but the short-term event study seems to generate slightly positive abnormal returns outside the U. LÄS MER

 5. 5. Does Corporate Social Responsibility Create Value for Shareholders? Evidence from Swedish Mergers & Acquisitions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Mikael Lau; Hanna-Maria Nordlander; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Financial Performance; Mergers and Acquisitions; Cumulative Abnormal Returns;

  Sammanfattning : The question whether Corporate Social Responsibility (CSR) is value enhancing or value destroying has been debated for decades among researchers with no conclusive evidence for either notion. This paper aims to investigate the impact of a company's level of CSR on cumulative abnormal stock returns in connection with Merger and Acquisition (M&A) announcements. LÄS MER