Sökning: "Vamire Academy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vamire Academy.

  1. 1. Lånord i ungdomsspråk – coolt eller för jävligt? Engelsk slang i översättningarna av Richelle Meads Vampire Academy och Frostbite

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Moa Mossberg; [2013-12-17]
    Nyckelord :översättning; slang; ungdomsspråk; Vamire Academy; Richelle Mead;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ungdomsslang och översättningen av den i ungdomslitteratur. Två böcker ur serien Vampire Academy har undersökts: Vampire Academy (2007) och Frostbite (2008) samt deras svenska översättningar Törst (2009) och Fruset blod (2009). LÄS MER