Sökning: "Vanart"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vanart.

 1. 1. "Det skabbiga fåret må smitta hela hjorden" : Synen på barns och ungdomars vanart i Svensk läraretidning 1893-1897

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Per Kassman; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den ideala barndomens avvikare : Nyköpings barnavårdsnämnds tillämpande av 1902 års vanartslag 1907-1916 ur ett maktperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jessica Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Makt; Barndom; Normalitet; Avvikelse; Vanart; Socialhistoria;

  Sammanfattning : I och med 1902 års lag angående vanartade och i sedligt avseende försummade barn blev det lättare för myndigheterna att påverka ett barns uppväxt. I Nyköping bildades barnavårdsnämnden, som hade denna lag som rättesnöre, år 1907. Barnavårdsnämnden innehade en stor makt då de kunde påverka ett barns liv. LÄS MER