Sökning: "Vandringsleder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Vandringsleder.

 1. 1. Friluftsliv och naturvård i konflikt och samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Holm; [2020]
  Nyckelord :nature conservation; outdoor recreation; visitor management; national park; EUROPARC; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature conservation and outdoor recreation are commonly set as dual goals for the protection of nature areas. However often compatible, they do not always go together. A literature review of related conflicts and risks found that high recreational use can lead to long lasting impacts possibly affecting the whole ecosystem. LÄS MER

 2. 2. Tvärsektoriell samverkan - ett lärorum : En fenomenografisk studie om upplevt lärande vid samverkanmellan offentlig och ideell sektor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kristine Åkerlund; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; ideell sektor; offentlig sektor; tvärsektoriell samverkan; upplevt lärande;

  Sammanfattning : Som följd av omvärldsförändringar ökar samverkan mellan offentlig och ideell sektor i omfattning. Ideella organisationer, föreningar och det civila samhället har idag blivit en välfärdsproducent för att tillsammans med den offentliga sektorn bemöta komplexa samhällsutmaningar. LÄS MER

 3. 3. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 4. 4. Viltpassager deras utformning, funktion och hur de nyttjas av djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Other

  Författare :Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :viltpassager; vilt; ekologi; ; viltbroar; viltolyckor; konnektivitet;

  Sammanfattning : Infrastrukturer så som bilvägar, tågbanor och elledningar breder ut sig över landskapet och kan vara svåra för vilda djur att korsa. När vilt försöker korsa vägen riskerar de att stöta samman med fordonen på vägen. Viltolyckor kan leda till att både människor och vilt skadas eller avlider. LÄS MER

 5. 5. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER