Sökning: "Vandringsleder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Vandringsleder.

 1. 1. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 2. 2. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 3. 3. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Mattsson; [2016]
  Nyckelord :djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Sammanfattning : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för att minska säsongsproblematiken i kustsamhället Tjörn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Natalie Larsson; Mikaela Olofsson; [2015-03-26]
  Nyckelord :Tjörn; Bohuslän; säsongsvariationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie av kustsamhället Tjörn i Bohuslän som har stora säsongsvariationer under året. Under sommaren besöker många turister destinationen för bland annat sol, bad och segling. Vi kommer därför att studera begreppet säsongsproblematik och hur detta upplevs på Tjörn. LÄS MER

 5. 5. Gläntan - ledutveckling ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Martin Hellryd; [2015]
  Nyckelord :Culture analysis; Phenomenology; Social Space; Trail development; Trekking; Skåne; Kulturanalys; Etnografi; Fenomenologi; Plats; Vandring; Ledutveckling; Ethnography; Southern Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Friluftsliv är en växande sektor som innefattar vandringsturism. Varje region med självkänsla utvecklar vandringsleder för att locka vandrare från när och fjärran. I sin strävan att utveckla de mest intressanta och mest tillgängliga lederna anpassas lederna efter besökarens fysiska och psykiska förutsättningar. LÄS MER