Sökning: "Vanessa Turan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vanessa Turan.

  1. 1. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
    Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

    Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER