Sökning: "Vanity Fair"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vanity Fair.

 1. 1. The Female Protagonists in Thackeray’s Vanity Fair : A Corpus Linguistic Study of Keywords, Collocations, and Characterisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Tina Åhman Billing; [2016]
  Nyckelord :Corpus Linguistics; Corpus Stylistics; Characterisation; Thackeray; Vanity Fair;

  Sammanfattning : This essay uses corpus linguistic methods to study aspects of the novel Vanity Fair by W M Thackeray. The aim is to study the way Thackeray chose to describe his two female protagonists, Rebecca Sharp and Amelia Sedley. LÄS MER

 2. 2. Characterization in Social Satire : A comparative analysis of the heroines Elizabeth Bennet in Jane Austenʼs Pride and Prejudice, and Becky Sharp in William Makepeace Thackerayʼs Vanity Fair

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Berggren; [2016]
  Nyckelord :Austen; Thackeray; Elizabeth Bennet; Becky Sharp; Characterization; Social Satire; Gender; Austen; Thackeray; Elizabeth Bennet; Becky Sharp; Karaktärisering; Samhällssatir; Genus;

  Sammanfattning : This essay presents a comparative analysis of the characterizations of the female protagonists Elizabeth Bennet in Jane Austen̕ s Pride and Prejudice (1813), and Becky Sharp in William Makepeace Thackeray̕ s Vanity Fair (1847-1848). The analysis is conducted from a gender perspective, and with the use of feminist criticism. LÄS MER

 3. 3. Hur får man vara på Vanity Fairs omslagsbild?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emilia Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Vanity Fair Omslagsbild Representation Ideal;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats studerade ett urval av livsstilstidningen Vanity Fairs omslagsbilder med hjälp av en semiotisk analys. Detta för att belysa egenskaper i omslagsbilderna vilka kunde visa hur män och kvinnor representerades och vilka ideal rörande fysiska attribut de uppvisade. LÄS MER

 4. 4. Thackeray's Vanity Fair and Commodities in Circulation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ulrika Ahola; [2011]
  Nyckelord :Thackeray; Vanity Fair; commodity culture; social critique; field; capital; habitus; distinction; Bourdieu;

  Sammanfattning : While William Thackeray’s Vanity Fair is a satire, a humoristic account of the vanities of the different characters in the fictitious society of Vanity Fair, it is also a social criticism of early nineteenth century British society. The essay examines Thackeray’s social critique, which is sometimes explicitly expressed and sometimes more implicit. LÄS MER