Sökning: "Vanja Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vanja Andersson.

 1. 1. UNDERWEAR FOR PEOPLE LIKE YOU AND MAYBE ME - En kvalitativ studie om hur kvinnorna i Lindex reklamkampanj Underwear for people like you and me framställs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vanja Andersson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Skönhetsideal; reklamkampanjer; normativ femininitet; representation; kvinnokroppen; framställning.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kvinnorna i Lindex kampanj Underwear for peoplelike you and me framställs, samt undersöka hur kampanjen kan förstås utifrån enstörre kontext gällande normativ femininitet, representation och inkludering.Teori: Stuart Halls teorier kring representation, Beverly Skeggs teorier kring normativfemininitet. LÄS MER

 2. 2. Det ska vara "a" att åka kollektivt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Bergner; Vanja Sredojevic; Carolina Von Rosen; [2009]
  Nyckelord :service; värdeskapande; offentliga organisationer; konkurrens; samarbete; kunder; relationer; mervärde; skånetrafiken; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Det ska vara ”a” att åka kollektivt - en studie av servicens betydelse för organisationer som befinner sig på en marknad utan direkta konkurrenter Vad: Kandidatuppsats (SMTX06), Campus Helsingborg, Lunds Universitet, VT-2009 Författare: Anna Bergner, Carolina von Rosen, Vanja Sredojevic Handledare: Erika Andersson Cederholm & Johan Hultman Nyckelord: Service, värdeskapande, offentliga organisationer, konkurrens, samarbete, kunder, relationer, mervärde, Skånetrafiken Problem: Dagens kollektivtrafik står inför en framtid med stora utmaningar. Befolkningstillväxten ökar och antalet människor som väljer att färdas kollektiv blir allt fler. LÄS MER