Sökning: "Vanja Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Vanja Johansson.

 1. 1. Gestaltningen av kvinnliga skönhetsideal i svensk kvällspress : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om rapporteringen av kvinnor och skönhetsideal i Aftonbladet och Expressen, 2001-2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Åkesson; Vanja Johansson; [2022]
  Nyckelord :gestaltningsteori; kvinnor; skönhetsideal; social jämförelseteori; utseende; ålder;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att få fram en tydlig bild av hur två av Sveriges största kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, gestaltar kvinnors utseende och ålder, samt att se om det finns några likheter eller skillnader på hur de förhåller sig. I studien har vi genomförten kvantitativ analys utifrån 200 artiklar, där vi genom variabelvärden fick ut statistik på hur det har sett ut under åren 2001-2021. LÄS MER

 2. 2. Massage som ett komplement vid cancerbehandling : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Terese Elmersson; Vanja Johansson; [2017]
  Nyckelord :Cancer; patient; erfarenheter; massage;

  Sammanfattning : Bakgrund Allt fler drabbas av cancer, en sjukdom med många besvärande symptom. Fatigue, smärta, illamående, oro och ångest drabbar ofta patienten och farmakologisk behandling ger inte alltid fullgod symptomlindring. Massage är en behandling med få eller inga biverkningar som har god effekt på många symptom som cancerpatienter lider av. LÄS MER